Daling zet door in vangst muskusratten voor veilige dijken

Foto: Waterschap Rivierenland
1 februari 2019, 13:23
Verlopen

ALTENA - De trend van dalende aantallen gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied zet door. Dat betekent minder schade aan dijken en oevers.

In 2018 telde het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van vier waterschappen langs de grote rivieren, in de meeste rayons minder vangsten. In totaal stabiliseerde het aantal gevangen muskusratten op 10.317 (10.174 in 2017) en daalde het aantal gevangen beverratten naar 282 (339 in 2017). Daarmee blijft de populatie muskusratten stevig onder controle in het werkgebied van de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Naar verwachting zet de daling door in 2019. Het waterschap blijft alert, want de plaagsoort plant zich razendsnel voort. Dat in het werkgebied van Waterschap Rivierenland de vangsten licht stegen, komt door een inhaalslag in enkele vanggebieden waar de populatie was toegenomen.

Ook beverratten vormen een risico voor dijken en oevers. Zij worden vooral gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren lang niet werden bestreden. Sinds 2006 wordt er gevangen over de Duitse grens bij Emmerich en Kleve, sinds 2018 gebeurt dat ook over de grens bij het Duitse Borken. Deze strategie van vangsten bij de grens werkt goed: door een gerichte aanpak wordt voorkomen dat de beverratten zich over heel Nederland verspreiden.

Soms werden ook vogels en vissen gevangen. Het aantal ‘ongewenste bijvangsten’ bleef in 2018 vrijwel gelijk: 440, tegen 432 vorig jaar. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, worden er langzaam minder vangmiddelen ingezet. Bovendien zijn vallen en klemmen steeds verder verfijnd, om bijvangst te vermijden.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl