Beheerplan voor park aan de Vlietstraat ondertekend

Foto: Roel Wigman
8 maart 2019, 22:30
Verlopen

SLEEUWIJK - Woensdag 6 maart heeft Natuurinclusief Altena met diverse partijen het beheerplan voor het park aan de Vlietstraat in Sleeuwijk mogen ondertekenen.

Het Park aan de Vlietstraat kent een geschiedenis van wateroverlast. Zo stond in de zomer van 2014 het gehele park onder water. Voormalig gemeente Werkendam heeft hier lering uit getrokken en heeft het plan opgepakt het park te egaliseren. Waterschap Rivierenland zal de komende jaren waterberging realiseren langs de A27, waardoor het peil niet meer extreem stijgt in de Bijtelskil en het park droog blijft tijdens piekmomenten. Voor het egaliseren van het park ter bevordering van de waterafvoer vanaf de Vlietstraat moesten in maart 2018 helaas de bomen en struiken verwijderd worden. Dit tot afgrijzen van omwonenden en voormalig belangengroep Muggen weg uit Sleeuwijk.

Door het verwijderen van de bomen en struiken veranderde het park in een kale vlakte en verdween kostbaar leefgebied voor vogels en vleermuizen. De actiegroep heeft dit aangekaart bij de gemeente Werkendam en zijn vervolgens gezamenlijk om de tafel gaan zitten het probleem op te lossen. De actiegroep met afvaardiging van Kim Renders en Roel Wigman heeft vervolgens een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan voorziet in een natuurvriendelijke invulling van het gebied. Inmiddels heeft gemeente Werkendam struiken geplant die goed zijn voor vogels, insecten en mensen. Daarnaast is speciaal voor bijen en vlinders bloemrijk grasland ingezaaid. Binnenkort verrijst er een groot insectenhotel van grote boomstammen.

Het beheerplan voorziet maatregelen voor het onderhoud van het park op basis van natuurvriendelijk groenbeheer. Dit beheer zal gecoördineerd worden door de projectgroep Natuurinclusief Altena, voormalig belangengroep Muggen weg uit Sleeuwijk. Natuurlijk in samenspraak met gemeente Altena. Het leeuwendeel van het beheer wordt uitgevoerd door vrijwilligers, afvoer van snoeihout en maaisel komt voor rekening van gemeente Altena.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl