Partijen tekenen Convenant Buurtbemiddeling Altena

Foto: Archief
9 december 2020, 19:44
Verlopen

ALTENA - Deze week hebben gemeente Altena, Woonservice Meander, Woonstichting Land van Altena, Woonlinie en Surplus een nieuw convenant voor Buurtbemiddeling ondertekend.

De vijf organisaties gaan, na een proefperiode van 2 jaar, nu voor onbepaalde tijd de samenwerking aan om zoveel mogelijk burenconflicten op te lossen. Alle inwoners van de gemeente Altena die in een conflictsituatie met hun buren zitten, kunnen kosteloos gebruik maken van Buurtbemiddeling. Surplus zet een getraind team van vrijwillige bemiddelaars in om belangeloos te bemiddelen tussen buren. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de bemiddelaars blijven neutraal. Het doel van de bemiddeling is om buren weer met elkaar in gesprek te laten komen en toe te werken naar oplossingen om de ruzie te beëindigen en verdere escalatie te voorkomen.

De meest voorkomende oorzaken van een burenruzie zijn geluidsoverlast, pesterijen en problemen buiten of in de tuin zoals een schutting, grote bomen of overhangende takken. Daarnaast komen overlast van kinderen en dieren, rommel en stank en parkeerproblemen regelmatig voor. Jaarlijks wordt er in de gemeente Altena ongeveer 50 keer een beroep gedaan op Buurtbemiddeling. In 65% van de gevallen waar bemiddelaars ingezet worden, wordt het conflict tussen de buren ook daadwerkelijk opgelost.

Inwoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling van Surplus via telefoonnummer 0162 – 74 86 00 of per e-mail bbaltena@surplus.nl. Ook kunnen inwoners een melding maken bij de politie, gemeente of woningcorporatie, die op hun beurt dan Buurtbemiddeling via Surplus inschakelen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl