Gedragscampagne en maatregelen tegen overlast sluipverkeer

Foto: Gemeente Altena
16 december 2020, 18:40
Verlopen

ALTENA - Wethouder Hans Tanis heeft woensdag het eerste campagnebord onthuld waarmee aandacht wordt gevraagd voor het gedrag van sluipverkeer. De campagne maakt deel uit van een uitgebreid plan om de overlast van sluipverkeer tegen te gaan.

Al enige tijd is de gemeente Altena met inwoners van kernen langs de A27 in gesprek om overlast van sluipverkeer van de A27 aan te pakken. Dit heeft geleid tot een plan met verschillende acties. Eén van de acties is een gedragscampagne op drukke sluipverkeerroutes om sluipers bewust te maken van hun gedrag en overlast in te perken. Er worden op die route 23 campagneborden geplaatst.

Actief met inwoners een plan gemaakt
Wethouder Hans Tanis: “Sluipverkeer van de A27 geeft inwoners veel overlast en is gevaarlijk voor andere weggebruikers zoals schoolgaande fietsers. In goede samenspraak met een afvaardiging van inwoners uit Hank, Nieuwendijk, Uppel en Dussen is een plan gemaakt hoe we overlast van sluipverkeer zoveel mogelijk tegengaan. Ik ben blij met de inwoners die actief hebben meegedacht. Een mooi proces zoals we dat als gemeente graag doen, door ‘van buiten naar binnen’ te werken.”

Aanpak overlast sluipverkeer
“Deels zetten we in op het terugdringen van sluipverkeer in de kernen door fysieke maatregelen te nemen. Daarmee maken we die routes minder aantrekkelijk. We stellen ook een route met de minste knelpunten open, om sluipverkeer op die route af te wikkelen. Op de routes vragen we sluipers, met campagneborden, hun gedrag aan te passen om overlast tegen te gaan. We willen hen bewust maken van de gevolgen. Daarnaast zetten we in op extra handhaving.”

De campagneborden wijzen er op dat de snelweg beter en vaak sneller rijdt. Ook vraagt het sluipers om geen overlast te veroorzaken en zich veilig te gedragen in het verkeer op deze wegen.

Fysieke maatregelen
De voorgenomen fysieke maatregelen in de kernen en aan de sluiproutes bestaan uit extra drempels, plateaus, sluisjes, voorrangskruispunten, maar ook aanpassing van de verkeerskundige komgrens en het instellen van tijdgebonden éénrichtingsverkeer. Aanwonenden ontvangen hierover deze week een brief. Alle voorgenomen maatregelen zijn te bekijken via de webpagina www.gemeentealtena.nl/aanpaksluipverkeer. De fysieke maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd. In eerste instantie gaat de aandacht uit naar de routes in de kernen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl