Een juiste WOZ-waarde voor iedereen belangrijk

Foto: Archief
27 december 2020, 09:23
Verlopen

ALTENA - Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingen namens de gemeente Altena.

Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeente ook de hoogte van de WOZ-waarde vast. Het is voor u belangrijk dat de WOZ-waarde juist is. Een aantal belastingen, waaronder de OZB-belasting, is namelijk gebaseerd op deze WOZ-waarde. Daarnaast gebruikt de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde voor het bepalen van het huurwaardeforfait en gebruiken sommige hypotheekverstrekkers de waarde bij het bepalen van de hypotheekrente.

Ook voor de gemeente is een juiste WOZ-waarde belangrijk. Met een juiste WOZ-waarde kunnen zij de belastingdruk eerlijk verdelen en het goede belastingtarief bepalen. Op dit moment is SVHW volop bezig met het zorgvuldig bepalen van de WOZ-waarden voor een juiste aanslagoplegging in 2021. De komende tijd wordt u geïnformeerd over het tot stand komen van de WOZ-waarde en wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl