Zorgen om verkeersveiligheid in Altena

Foto: Archief
26 januari 2021, 15:28
Verlopen

ALMKERK - Tijdens de behandeling van de verkeersmobiliteit in de gemeente Altena hebben raadsleden John Bakker van Altena Lokaal en Otto van Breugel van CDA Altena gepleit om verkeersveiligheid in Altena als belangrijk punt extra te benoemen.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag worden de hoofdlijnen van de mobiliteitsvisie vastgesteld. In de hoofdlijnenvisie mobiliteit worden belangrijke punten benoemd zoals samenwerken, zorgen voor een goed fiets-en wegennetwerk en goede verbindingen naar OV locaties. Deze punten worden verder uitgewerkt in een mobiliteitsvisie die loopt tot 2040. Bakker en Van Breugel missen echter één belangrijk onderwerp in de visie: ‘veiligheid’.

John Bakker: “Als we over verkeersveiligheid spreken wat zijn dan onze ambities? En hoe gaan we dit in de praktijk uitwerken? Verkeersveiligheid is een belangrijk punt eigenlijk de rode draad in deze mobiliteitsvisie wat ik mis in dit voorstel en wat we zeker niet uit het oog moeten verliezen.” Van Breugel vult aan: “Volgens de gemeente scoort Altena een onvoldoende op verkeersveiligheid en zit het onder het Brabants gemiddelde. Bij onze inwoners zijn de zorgen groot over verkeersoverlast, te hard rijden, sluipverkeer en slechte verlichting van bijvoorbeeld fietspaden. Het is goed dat we nadenken hoe we snel, duurzaam en op allerlei manieren kunnen bewegen in onze gemeente maar dat moet ook veilig zijn.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl