Leesoffensief Brabant ook van start in de Bibliotheek CultuurPuntAltena

Foto: Archief
8 maart 2021, 16:05
Verlopen

ALTENA - De Brabantse Bibliotheken en Cubiss hebben de handen ineengeslagen voor het Leesoffensief Brabant. Aanleiding voor deze samenwerking zijn de alarmerende berichten over hoe de lees- en taalvaardigheid van jongeren hard achteruit gaat.

De bibliotheken hebben een belangrijke rol in het ombuigen van deze trend. Inmiddels doen al veel Brabantse onderwijs en kinderopvanginstellingen mee aan het Leesoffensief Brabant. In Altena doet ruim 50% van de scholen en kinderopvang mee het Leesoffensief. Allemaal vinden ze het belangrijk dat kinderen en jongeren leesvaardig zijn en zetten ze het belang van lezen voorop.

Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt, de kans om als jongere laaggeletterd te worden is inmiddels bijna 25%. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Al lezend vergroot je je inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)oordelend, al lezend krijg je meer begrip voor de ander. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Het Leesoffensief Brabant richt zich naast het Voortgezet Onderwijs ook op de Voor- en Vroegschoolse Educatie, het basis- en beroepsonderwijs.

Het Leesoffensief Brabant wil alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs laten beginnen, de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroten en alle Brabantse jongeren geletterd van het middelbaar onderwijs laten komen. Wil uw organisatie ook aansluiten bij het Leesoffensief Brabant? Neem dan contact op met Marian van der Wal, directeur de Bibliotheek CultuurPuntAltena, (085) 040 11 63.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl