Tijdelijke omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten in Wijk en Aalburg

Foto: Archief
16 april 2022, 06:54
Verlopen

WIJK EN AALBURG - Het college van de gemeente Altena is voornemens een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Kromme Nol in Wijk en Aalburg.

Het gebouw bevat 66 woonunits waarin plek is voor 132 arbeidsmigranten. De geldigheid van de te verlenen omgevingsvergunning is tien jaar. De behoefte aan het huisvesten van de 132 arbeidsmigranten is door de initiatiefnemer aangetoond. Initiatiefnemer heeft momenteel ongeveer 125 personen aan het werk binnen de gemeente.

Voordat de vergunning zal worden verleend, wordt een prestatieovereenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente, waarin wederzijdse afspraken en voorwaarden vastliggen. Dit borgt privaatrechtelijk dat bepaalde kwalitatieve eisen uitgevoerd zullen worden.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl