Woningmarkt ook in Altena op slot

Foto: Altena TV
11 februari 2020, 16:34
Verlopen

ALTENA - Er is momenteel veel vraag naar woningen in Altena. Er is behoefte aan verschillende soorten woningen, waaronder sociale huurwoningen, woningen voor starters, betaalbare koop en middel-dure huur, zorgwoningen en appartementen. Dit blijkt uit de vele inschrijvingen op nieuwbouwprojecten.

Uit rondvraag onder jongeren uit Altena blijkt het schaarse woningaanbod een bekend probleem. Zo ook bij Rosanne en Vincent die graag in Altena willen wonen. Het lukt hen niet om een geschikte woning te vinden. Ze hebben veel binding met de regio en willen graag dichtbij familie wonen. Huurwoningen zijn er bijna niet en het aankopen van een woning zorgt voor de nodige uitdagingen. De politiek in Altena ziet dit probleem ook.

Arno Bouman van het CDA Altena pleitte eerder al voor een woonakkoord, het zogenaamde Deltaplan Wonen. De SGP Altena diende een motie in rondom dit thema. “Het is tijd voor actie”, aldus Henri de Raad. Vooral ook jongeren ervaren veel problemen op de woningmarkt.

Dinsdag 11 februari dienden SGP, CDA, AltenaLokaal, Progressief Altena, ChristenUnie, VVD en Burgerstem Altena een motie in tijdens de raadsvergadering. Zij vragen het college van burgemeester en wethouders om naast de huidige woonvisie een actieplan op te stellen welke stappen zij op korte en lange termijn gaan ondernemen om het woningaanbod in Altena te vergroten. Ze vragen daarbij dit actieplan uiterlijk 1 juni 2020 aan de raad aan te bieden.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl