Verbreding A27 gaat definitief door

Foto: a27houtenhooipolder.nl
28 augustus 2020, 17:59
Verlopen

REGIO - De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder gaat definitief door. Dit heeft de Raad van State 26 augustus besloten. De aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering kunnen hiermee van start gaan.

In totaal is het te verbreden traject (tussen Houten en knooppunt Hooipolder) ca. 47 km lang. Richting Utrecht krijgt het traject drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken, op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda komen tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen drie rijstroken, waarvan een spitsstrook.

De verbreding heeft gevolgen voor de bruggen op het traject. De Houtensebrug wordt verbreed en gerenoveerd en de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen worden elk vervangen door twee nieuwe bruggen. Daarnaast wordt het knooppunt Hooipolder aangepakt.

Tegen het Tracébesluit zijn 45 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het merendeel van de bezwaarmakers zijn bewoners en bedrijven in de buurt van de A27. Nagenoeg alle bezwaren tegen het Tracébesluit ‘A27 Houten-Hooipolder’ van de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn ongegrond. Uit de uitspraak volgt dat er op één onderdeel een nieuwe beslissing moet worden genomen. Dit betreft het planten van nieuwe bomen in de buurt van knooppunt Noordeloos. Dit zal opnieuw moeten worden beoordeeld. De bezwaarmaker was het niet eens met de nieuwe bomen voor zijn bedrijf; het zou het zicht wegnemen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl