Eerste reacties op algemene beschouwingen gemeente Altena

Foto: Redactie
10 november 2020, 17:13
Verlopen

ALTENA - De algemene beschouwingen omtrent de vaststelling van de begroting voor 2021 van de gemeente Altena hebben voor bijna alle partijen als rode draad te zorgen voor de lokale ondernemers. Ook dient men door te pakken op het gebied van drugs- en alcoholbeleid en veiligheid in het algemeen.

Het was de beurt aan Gerard Paans van het CDA de algemene beschouwingen te starten. “Een vooruitblik op 2021 kan deze keer niet zonder een terugblik op de afgelopen maanden. Wie had er aan het begin van dit jaar gehoord van COVID19 en corona?” De zorg mag blijven rekenen op steun van het CDA. “Er ligt een solide begroting, daar kunnen we trots op zijn.” Het CDA heeft dan ook niet gelijk grote financiële wensen. Zorgen zijn er ook over de mogelijke sluiting van de spoedeisende hulp in Gorinchem, dit nieuws kwam nadat men enkele weken geleden nog de wens voor een huisartsenpost in Altena uitsprak. Een van de wensen is om de verkeersproblematiek bij de Kromme Nol aan te pakken.

Wat AltenaLokaal betreft kan er doorgepakt worden na twee jaar fusie. Kijken naar wat wel kan en buiten de lijntjes durven te kijken zijn kansen voor het komende jaar. “Laten we lef tonen, we kunnen het niet voor iedereen goed doen.” Zorgen zijn er om de nieuwe atletiekbaan, actuele informatie blijft achterwege, zo ook het geval bij bijvoorbeeld het thema drugs en alchohol maar ook bij de ontwikkeling van bedrijventerrein.

Een aantal van de ambities voor de SGP Altena zijn de ontsluitingen van de A27 en het verminderen van sluipverkeer en de aanleg van veilige fietspaden. Zorgen maken zij zich om het lokale inkoopbeleid, welke raadsbreed met een motie is ingebracht. Een stevige lobby is noodzakelijk om de mogelijke sluiting van de spoedeisende hulp in Gorinchem teniet te doen. Met een stilte wist van der Hoeven de aandacht te pakken over de standpunten van de partij ten aanzien van de begroting. “Zoeken naar lucht in de begroting zal nodig zijn.” Met grote urgentie dient de alcohol en drugsproblematiek onder jongeren worden aangepakt, zij steunen hierbij de Jongerenraad. Alle kernen verdienen een bibliotheek, in bijvoorbeeld Werkendam is dit niet het geval. Energiedoelstellingen gaan niet gehaald worden, ‘met een kast vol beleid is nog nooit een huis gebouwd’, er moet ruimte komen voor innovatie.

“Het vaststellen van de begroting is een belangrijk moment, veel mensen hebben misschien wel wat anders aan het hoofd door de coronacrisis”, aldus Kees de Waal van Progressief Altena. In de begroting zijn nog geen bedragen opgenomen voor de gevolgen van de coronocrisis. “Laten we ons richten op onze zorgplicht, niet zozeer op een eventuele bijdrage van het rijk.” Doelmatig optreden bij scheiding van afval en afvalwater is noodzakelijk ondanks de eigen verplichten van gemeente en waterschap. Groene ambities zijn er voor Progressief Altena volop, er is ruimte voor in de begroting echter wellicht onvoldoende. Ze pleiten voor een Boombank, behoud van erfgoed en benadrukken het blijven zorgen voor de inwoners.

Na vorig jaar tegen de begroting te hebben gestemd wegens onvoldoende vertrouwen stemt VVD Altena nu voor een realistische begroting ondanks dat het ‘geen exacte wetenschap is’. Helemaal zorgen vrij of zonder wensen is de VVD niet. Met belangstelling zien ze uit naar de woonvisie en wenst een gemeente te zijn waar jongeren veilig en zonder drugs op kunnen groeien. Grote zorgen zijn er nog op het gebied van het sociale domein en de lokale ondernemers.

“Eens wat minder moties maar een wensenlijstje”, begon Pauline van der Tol (fractie PvdT) haar toespraak. Er komen magere jaren aan voor wat betreft de WMO en mensen die afhankelijk zijn van de middelen uit het sociale domein. Een van de wensen is dat snijden ‘in eigen vlees’ van de uitvoerende afdeling op het gebied van WMO plaats gaat vinden als middel om het begrotingstekort tegen te gaan. Als eenmansfractie erkent van der Tol te klein te zijn om een bestuurlijke rol te spelen, echter raadsbreed zijn doelen te bereiken. Zorgen zijn er ook omtrent de toename van toerisme in het Werkendamse gedeelte van de Biesbosch. Inwoners van Werkendam zitten daar niet op te wachten.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl