Partijen ondertekenen manifest klimaatadaptatie

Foto: Gemeente Altena
19 oktober 2021, 10:44
Verlopen

ALTENA - Vrijdagmiddag 15 oktober ondertekenden 13 partners het Manifest Klimaatadaptatiestrategie. Hiermee spreken zij af samen te werken aan een klimaatbestendig Altena in 2050.

Door klimaatverandering wordt het natter, warmer en droger en neemt de kans op overstromingen toe. Ook Altena is kwetsbaar. De partijen willen ervoor zorgen dat Altena ook in de toekomst een mooi en leefbaar gebied is. Dat vraagt iets van iedereen. Deze partijen nemen het voortouw maar nodigen iedereen uit om mee te doen.

De klimaatadaptatiestrategie geeft aan hoe Altena op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Het afgelopen jaar hebben de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met 11 partijen hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn op dit terrein, namelijk Brabants Landschap, Altenatuur, ZLTO, ANV Altena Biesbosch, Stichting Altena Kennispoort, Ondernemershuis Altena, Jansen Bouwontwikkeling, Van Wanrooij Projectontwikkeling, Werkendamse Projectontwikkelings Maatschappij, Bazalt Wonen en Woonstichting Land van Altena.

De klimaatadaptatiestrategie bevat 5 bouwstenen om te komen tot een klimaatbestendige inrichting van Altena in 2050. Wethouder Roland van Vugt: “Dit is de start van het opnieuw nadenken over omgaan met klimaat. Ik zie dit manifest als een open stuk waarbij ik ook andere partijen uitnodig om zich aan te sluiten.” Heemraad Mathieu Gremmen: “Met dit manifest is de opgave voor Altena helder. Nu moet de inhoud overgaan in uitvoering, zodat het gebied bestendig wordt voor het weer van de toekomst.” Het manifest werd vrijdag ondertekend op Fort Giessen. Andere partijen zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij het manifest. De klimaatadapatiestrategie is te lezen op gemeentealtena.nl/duurzaam.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl