Altena benut kracht uit eigen streek met Circulair voedselsysteem

Foto: Archief
11 februari 2022, 09:25
Verlopen

ALTENA - Samen met de agrarische sector en andere partijen binnen de voedselketen wil de gemeente Altena werken aan een programma voor lokaler, duurzamer en gezonder voedsel en meer bewustwording bij de consument. Lokaal, duurzaam en gezond staan hierbij centraal.

Net voor de fusie werd het Manifest ‘De kracht van Altena’ gepresenteerd. Dit initiatief ontstond vanuit ondernemers en onderwijs. Gemeente en partijen uit de agrofoodsector vonden elkaar om te komen tot het sluiten van voedselkringlopen in Altena. Kennisdeling en samenwerking tussen sectoren stond hierbij centraal. Het programma circulair voedselsysteem dat gemeente Altena samen met de partners heeft ontwikkeld, is hiervan een verdere uitwerking. Dit programma wordt 15 februari in de gemeenteraad besproken tijdens de Altenatafel. Circulaire economie betekent meer hergebruik van grondstoffen en minder verspillen op het gebied van bouwen, reizen, voedsel, spullen en industrie. In Altena wordt gestart met één thema, namelijk voedsel.

Wethouder Roland van Vugt: “Altena heeft een grote en innovatieve landbouw- en agrofoodsector. Vele mooie bedrijven en initiatieven dragen bij aan duurzame voedselproductie en aan het beheer en de (be)leefbaarheid van ons platteland. Daar zijn we trots op. Samen met hen, en ook met inwoners, organisaties, ondernemers, onderwijs en andere overheden hebben we gewerkt aan een plan voor een circulair voedselsysteem in Altena. Uniek in Brabant, uniek in Nederland.”

De weg naar een circulair voedselsysteem raakt iedereen op verschillende manieren. Aan de ene kant gezond, lokaal en betaalbaar voedsel voor inwoners. Aan de andere kant het ontwikkelen van een circulaire bedrijfsvoering en nieuwe en duurzame verdienmodellen voor ondernemers. Dat vraagt ruimte voor experimenten, vertrouwen, kennis delen en tijd. De overgang naar een circulaire economie en circulair voedselsysteem is niet van de ene op de andere dag gemaakt. Daarom is het belangrijk dat overheid, inwoners, ondernemers, onderwijs en organisaties samenwerken en elkaar steunen. Wethouder Van Vugt: “Wij vragen ook aan provincie en Rijk om ons op deze route te steunen. Wij willen in Altena laten zien hoe de agrarische sector in harmonie met natuur en inwoners zich duurzaam kan ontwikkelen. Samenwerken voor een hoopvol perspectief.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl