Netwerk laadpalen elektrische auto’s in de maak

Foto: Gemeente Altena
10 maart 2022, 20:59
Verlopen

ALTENA - Het college van B en W heeft een laadvisie vastgesteld. Hiermee geven ze aan hoe Altena gaat werken aan een openbare laadinfrastructuur. Altena wil samen met een marktpartij een goede infrastructuur opzetten voor laadpalen. Daarvoor loopt dit jaar een aanbesteding.

Begin 2023 worden de eerste palen geplaatst. Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Om de uitstoot van de mobiliteit te verminderen, wordt gewerkt aan de voorwaarden daarvoor, zoals een elektrische laadinfrastructuur. Zowel voor de auto als voor de fiets. Vanaf 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissie loos. De meeste zullen batterij-elektrische auto’s zijn. Die kunnen alleen rijden als de laadinfrastructuur op orde is. Landelijk is afgesproken dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. Voor gemeente Altena geeft deze integrale laadvisie richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Op dit moment zijn er 67 (semi)publieke laadpalen in Altena (meestal met meerdere laadpunten). De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen op de weg de komende jaren fors gaat groeien. Zowel personenauto’s als commercie?le voertuigen, zoals bestelwagens. In 2025 zijn in Altena 394 laadpalen nodig. De verwachting is dat er in 2030 meer dan 900 nodig zijn.

De groei in het aantal laadpunten heeft impact op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte. Belangrijk is dat de laadpunten zorgvuldig worden ingepast. Ook moeten we keuzes maken in het type laadpunten; reguliere laadpalen, laadpleinen of snelladers. Deze laadoplossingen komen deels in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor inwoners die geen eigen oprit hebben of voor bezoekers aan onze gemeente. Een ander deel van de laadpunten kan in de private ruimte, bijvoorbeeld op grond van bedrijven op bedrijfsterreinen.

De gemeente kijkt hoe laadpalen innovatief ingepast kunnen worden, bijvoorbeeld door laadpunten te combineren met lichtmasten, straatmeubilair en/of ondergrondse laadpunten te installeren. Wethouder Roland van Vugt: “Elektrische vervoer is een belangrijk onderdeel op weg naar een CO2- neutraal Altena. We faciliteren en motiveren onze inwoners om emissieloos en veilig op pad te gaan.”

Wethouder Hans Tanis: “In Altena zetten we in op veilige en duurzame mobiliteit, goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Geen emissies meer, en genoeg laadinfrastructuur in de gemeente om alle elektrische auto’s te voorzien van stroom. Duurzame mobiliteit als schakel tussen wonen, werken en vrije tijd.” De raad moet nog een besluit nemen over de laadvisie.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl