AltenaLokaal maakt zich zorgen om sportvereningen

Foto: Freeimages.com
4 april 2020, 10:04
Verlopen

ALTENA - De politieke partij AltenaLokaal rijst de vraag of de gemeente Altena in staat is om (sport)verenigingen en andere instellingen op een passende wijze tegemoet te komen.

Voor bedrijven en zelfstandige ondernemers bijvoorbeeld zijn er maatregelen getroffen op het gebied van financiële ondersteuning en andere passende maatregelen. De sportverenigingen zijn de ‘smeerolie van de samenleving’ volgens AltenaLokaal. De fractie stelt dat er tal van mogelijkheden te bedenken zijn in de vorm van een coulance regeling.

AltenaLokaal wil dat er richting de verenigingen en instellingen zo snel als mogelijk gecommuniceerd gaat worden dat en hoe de gemeente Altena zich hier heel nadrukkelijk over buigt. Inmiddels heeft de fractie een brief gezonden aan het college van burgemeester en wethouders met daarin het verzoek om op korte termijn een nieuwsbrief te doen uitgaan waarin wordt gesteld dat onderzocht wordt hoe er passende maatregelen genomen gaan worden.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl