ChristenUnie-SGP vraagt Provincie om meer kleinschalige woonvormen voor ouderen te realiseren

Foto: Archief
25 november 2022, 08:29
Verlopen

REGIO - Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP Noord-Brabant een motie ingediend voor Brabantse ouderen.

“Ouderen verdienen passende woonvormen in een vertrouwde omgeving, waar ze gezond oud kunnen worden”, aldus Henk van Zelst, Statenlid voor de gezamenlijke fractie in Brabant. “Wij zien dat ouderen in Brabant steeds vaker tussen wal en schip vallen: ze redden het thuis niet meer en kunnen niet terecht in een verpleeghuis. Tegelijkertijd heeft het Rijk een stimuleringsregeling in het leven geroepen voor het opzetten van passende woonvormen voor ouderen, met een budget van 30 miljoen euro. Met de lokale zorgbezuinigingen in het achterhoofd moet optimaal gebruik worden gemaakt van Rijksbijdragen.”

De ChristenUnie-SGP Noord-Brabant vindt dat er in ieder deel van onze provincie genoeg passende kleinschalige woonvormen voor ouderen beschikbaar moet komen, zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving gezond oud kunnen worden. Daarom hebben ze samen met Lokaal Brabant een motie ingediend waarin de Gedeputeerde Staten worden verzocht om zich maximaal in te spannen om, met behulp van de stimuleringsregeling van het Rijk, passende kleinschalige woonvormen voor ouderen in onze provincie te realiseren. De meerderheid van de Provinciale Staten heeft deze motie gesteund. De Staten verwacht uiterlijk in de zomer van 2023 terugkoppeling van de Gedeputeerde Staten.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl